อัตราค่าโฆษณา

วางโฆษณาในตำแหน่งพิเศษ ให้ตรงกลุ่มเป้าหมายหลักของคุณ เพิ่มยอดการขาย ผ่านสายตาหลายหมื่นคู่ต่อวัน ง่ายๆ

รีบติดต่อ ลงโฆษณา ก่อนใคร Click !!


* อัตราค่าโฆษณาอาจจะมีการเปลี่ยนแปลง โดยที่ไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
** การแสดงผลนับจากสถิติของเดือนที่ผ่านมา อาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นหรือลงได้

ตำแหน่งลงโฆษณา

"ตำแหน่งลงโฆษณา" ที่ดีเป็นการดึงดูดใจผู้ชมโฆษณาที่สะดุดตา จะทำให้สินค้าของท่านปรากฏต่อสายตาสาธารณะชนได้มากที่สุด

เราเปิดบริการให้วางโฆษณาของท่าน ในเว็บไซต์ เพียงแค่ 4 ตำแหน่งโฆษณาเท่านั้น!

ตำแหน่งโฆษณา A1

โฆษณาขนาด 500x80 Pixel. วางตำแหน่งกลางหน้าเว็บไซต์ แบบสุ่ม รับจำนวน 2 ผู้โฆษณาเท่านั้น

อัตราค่าโฆษณา: 2,500 บาท พิเศษช่วงนี้ลดเหลือ 2,000 บาท/เดือน
ผู้ลงโฆษณา หมดอายุ
www.memorytoday.com 1 พ.ค. 56
[ตำแหน่งโฆษณาว่าง] ติดต่อ

ตำแหน่งโฆษณา A2

โฆษณาขนาด 190x120 Pixel. วางตำแหน่งกลางหน้าเว็บไซต์ รับจำนวน 3 ผู้โฆษณาเท่านั้น

อัตราค่าโฆษณา: 1,500 บาท พิเศษช่วงนี้ลดเหลือ 1,200 บาท/เดือน
โฆษณา หมดอายุ
รับเพนท์ผนัง 31 ธ.ค. 53
[ตำแหน่งโฆษณาว่าง] ติดต่อ
[ตำแหน่งโฆษณาว่าง] ติดต่อ

ตำแหน่งโฆษณา A3

โฆษณาขนาด 170x100 Pixel. วางตำแหน่งกลางหน้าเว็บไซต์ รับจำนวน 8 ผู้โฆษณาเท่านั้น

อัตราค่าโฆษณา: 1,200 บาท พิเศษช่วงนี้ลดเหลือ 900 บาท/เดือน
โฆษณา หมดอายุ
[ตำแหน่งโฆษณาว่าง] ติดต่อ
[ตำแหน่งโฆษณาว่าง] ติดต่อ
[ตำแหน่งโฆษณาว่าง] ติดต่อ
[ตำแหน่งโฆษณาว่าง] ติดต่อ
[ตำแหน่งโฆษณาว่าง] ติดต่อ

ตำแหน่งโฆษณา A4

โฆษณาขนาด 120x120 Pixel. วางตำแหน่งกลางหน้าเว็บไซต์ รับจำนวน 6 ผู้โฆษณาเท่านั้น

อัตราค่าโฆษณา: 800 บาท พิเศษช่วงนี้ลดเหลือ 500 บาท/เดือน
โฆษณา หมดอายุ
ท่อตัน 3 พ.ค. 55
[ตำแหน่งโฆษณาว่าง] ติดต่อ
[ตำแหน่งโฆษณาว่าง] ติดต่อ
[ตำแหน่งโฆษณาว่าง] ติดต่อ
[ตำแหน่งโฆษณาว่าง] ติดต่อ
[ตำแหน่งโฆษณาว่าง] ติดต่อ