ที่ดิน 35 ไร่ หลังเทศบาลห้วยใหญ่ พัทยา เหมาะทำหมู่บ้านจัดสรร โรงเรียน โรงแรม รีสอร์ท

ที่ดิน 35 ไร่ หลังเทศบาลห้วยใหญ่ พัทยา เหมาะทำหมู่บ้านจัดสรร โรงเรียน โรงแรม รีสอร์ท
ที่ดิน 35 ไร่ หลังเทศบาลห้วยใหญ่ พัทยา เหมาะทำหมู่บ้านจัดสรร โรงเรียน โรงแรม รีสอร์ท รูปที่ 1 ที่ดิน 35 ไร่ หลังเทศบาลห้วยใหญ่ พัทยา เหมาะทำหมู่บ้านจัดสรร โรงเรียน โรงแรม รีสอร์ท รูปที่ 2 ที่ดิน 35 ไร่ หลังเทศบาลห้วยใหญ่ พัทยา เหมาะทำหมู่บ้านจัดสรร โรงเรียน โรงแรม รีสอร์ท รูปที่ 3 ที่ดิน 35 ไร่ หลังเทศบาลห้วยใหญ่ พัทยา เหมาะทำหมู่บ้านจัดสรร โรงเรียน โรงแรม รีสอร์ท รูปที่ 4 ที่ดิน 35 ไร่ หลังเทศบาลห้วยใหญ่ พัทยา เหมาะทำหมู่บ้านจัดสรร โรงเรียน โรงแรม รีสอร์ท รูปที่ 5 ที่ดิน 35 ไร่ หลังเทศบาลห้วยใหญ่ พัทยา เหมาะทำหมู่บ้านจัดสรร โรงเรียน โรงแรม รีสอร์ท รูปที่ 6 ที่ดิน 35 ไร่ หลังเทศบาลห้วยใหญ่ พัทยา เหมาะทำหมู่บ้านจัดสรร โรงเรียน โรงแรม รีสอร์ท รูปที่ 7 ที่ดิน 35 ไร่ หลังเทศบาลห้วยใหญ่ พัทยา เหมาะทำหมู่บ้านจัดสรร โรงเรียน โรงแรม รีสอร์ท รูปที่ 8
35 ไร่ หลังเทศบาลห้วยใหญ่
2,xxx,xxx /ไร่
ไฟฟ้าประปา
เหมาะทำหมู่บ้านจัดสรร โรงเรียน โรงแรม รีสอร์ท
โทร. 0917898233
Id line we_house2

ระบบสาธารณูปโภคครบครัน ทั้งไฟฟ้า ประปา และโทรศัพท์

ประวัติความเป็นมา
ตำบลห้วยใหญ่เปลี่ยนแปลงฐานะเป็นเทศบาลตำบลห้วยใหญ่ เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2542 ประกอบด้วย 13 หมู่บ้าน มีพื้นที่รับผิดชอบประมาณ 96.5 ตารางกิโลเมตร ตั้งอยู่ด้านทิศใต้ของอำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ห่างจากที่ว่าการอำเภอบางละมุง ประมาณ 15 กิโลเมตร

พื้นที่
สภาพภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นที่ราบสลับเนินเขา มีภูเขาต้นน้ำของลำห้วยต่าง ๆ ซึ่งมีกระจายอยู่ทั่วไปในเขตพื้นที่ราบ ประชากรประกอบอาชีพทำนาบริเวณที่ราบ และเพาะปลูกพืชสวนและพืชไร่ในที่ราบสูง สภาพภูมิอากาศไม่หนาวจัดในฤดูหนาว และไม่ร้อนจัดในฤดูร้อน อากาศอบอุ่นตลอดปี เนื่องจากอยู่ใกล้ทะเลอ่าวไทย ฝนจะตกมากที่สุดในช่วงเดือนสิงหาคม ถึงเดือนตุลาคม และฝนตกน้อยที่สุด ตั้งแต่เดือนธันวาคม ถึงเดือนกุมภาพันธ์

เขตพื้นที่
ทิศเหนือ ติดต่อตำบลโป่ง และตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
ทิศใต้ ติดต่ออำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี
ทิศตะวันออก ติดต่ออำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง
ทิศตะวันตก ติดต่อเขตเมืองพัทยา อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
2 บาท
วีเฮ้าส์
0917898233
rpinhiran@gmail.com
- จังหวัด ชลบุรี อำเภอ/เขต บางละมุง ตำบล/อำเภอ ห้วยใหญ่ ถนน เทศบาลห้วยใหญ่ ซอย เทศบาลห้วยใหญ่
1 เดือนที่แล้ว (14 ต.ค. 2561, 21:31)
-
10

โฆษณาที่เกี่ยวข้อง