เหรียญหลวงพ่อทวดเนื้อเงินลงยาปี37 ที่ระลึกในการหล่อรูปเหมือน หลวงพ่อทวด วัดช้างให้

เหรียญหลวงพ่อทวดเนื้อเงินลงยาปี37 ที่ระลึกในการหล่อรูปเหมือน หลวงพ่อทวด วัดช้างให้
เหรียญหลวงพ่อทวดเนื้อเงินลงยาปี37 ที่ระลึกในการหล่อรูปเหมือน หลวงพ่อทวด วัดช้างให้ รูปที่ 1 เหรียญหลวงพ่อทวดเนื้อเงินลงยาปี37 ที่ระลึกในการหล่อรูปเหมือน หลวงพ่อทวด วัดช้างให้ รูปที่ 2
2600 บาท
สุภาพ นิ่มนวล
0806679843
โพธิ์ทอง
2 เดือนที่แล้ว (16 ก.ย. 2561, 22:54)
-
13