บ้านเดี๋ยว 2 ชั้น 4ห้องนอน 4ห้องน้ำ 1 โรงรถ เนื้อที่ 4ไร่ 16 ตารางวา ถมทั้งหมด

บ้านเดี๋ยว 2 ชั้น 4ห้องนอน 4ห้องน้ำ 1 โรงรถ เนื้อที่ 4ไร่ 16 ตารางวา ถมทั้งหมด
บ้านเดี๋ยว 2 ชั้น 4ห้องนอน 4ห้องน้ำ 1 โรงรถ เนื้อที่ 4ไร่ 16 ตารางวา ถมทั้งหมด รูปที่ 1 บ้านเดี๋ยว 2 ชั้น 4ห้องนอน 4ห้องน้ำ 1 โรงรถ เนื้อที่ 4ไร่ 16 ตารางวา ถมทั้งหมด รูปที่ 2 บ้านเดี๋ยว 2 ชั้น 4ห้องนอน 4ห้องน้ำ 1 โรงรถ เนื้อที่ 4ไร่ 16 ตารางวา ถมทั้งหมด รูปที่ 3 บ้านเดี๋ยว 2 ชั้น 4ห้องนอน 4ห้องน้ำ 1 โรงรถ เนื้อที่ 4ไร่ 16 ตารางวา ถมทั้งหมด รูปที่ 4 บ้านเดี๋ยว 2 ชั้น 4ห้องนอน 4ห้องน้ำ 1 โรงรถ เนื้อที่ 4ไร่ 16 ตารางวา ถมทั้งหมด รูปที่ 5 บ้านเดี๋ยว 2 ชั้น 4ห้องนอน 4ห้องน้ำ 1 โรงรถ เนื้อที่ 4ไร่ 16 ตารางวา ถมทั้งหมด รูปที่ 6 บ้านเดี๋ยว 2 ชั้น 4ห้องนอน 4ห้องน้ำ 1 โรงรถ เนื้อที่ 4ไร่ 16 ตารางวา ถมทั้งหมด รูปที่ 7 บ้านเดี๋ยว 2 ชั้น 4ห้องนอน 4ห้องน้ำ 1 โรงรถ เนื้อที่ 4ไร่ 16 ตารางวา ถมทั้งหมด รูปที่ 8 บ้านเดี๋ยว 2 ชั้น 4ห้องนอน 4ห้องน้ำ 1 โรงรถ เนื้อที่ 4ไร่ 16 ตารางวา ถมทั้งหมด รูปที่ 9
บ้านเดี๋ยว 2ชั้น บรรยากาศเงียบสงบเหมาะพักผ่อน หรือเก็บไว้ขายต่อมีกำไรแน่นอน เนื้อที่ก้วางๆ 4ไร่ 16 ตารางวา ถมแล้วทั้งหมด ขายถูกว่าราคาประเมิน มีถนนเข้าออกได้ 2 ทาง อยูห่างจากถนนเลี้ยงเมืองบริเวณ 4แยกแสงดาวประมาณ 400 เมตรก่อนถึงทางแยกเข้าวันแสงดาว ทางไป ตำรวจภูธรภาค 6 ติดต่อได้โดยตรง 091-0323613
8900000 บาท
เกษตร
0910323613
เมืองพิษณุโลก
3 เดือนที่แล้ว (15 ส.ค. 2561, 15:19)
-
10

โฆษณาที่เกี่ยวข้อง