กลองไฟฟ้า

ใช้งานปกติซื้อกลองมา12600+ตู้แอมป์1100ขายชุด6500บาท(ไม่ลดแล้วนะครับ)
6500 บาท
ลีดา
0800880839
kunlada_88@hotmail.co
บางใหญ่
4 วันที่แล้ว (13 ส.ค. 2561, 07:10)
-
3