บริการให้เช่า DUMMY LOAD

ใช้งานไฟ AC 220v  ได้สูงสุด 25.5Kw  หรือ 115.9A
ใช้งานไฟ AC 380v  ได้สูงสุด 25.5Kw  หรือ 38.74A/Phase
ใช้งานไฟ DC 110v   ได้สูงสุด 12.75Kw หรือ 57.95A 
ใช้งานไฟ DC 220v   ได้สูงสุด 25.5Kw   หรือ 115.9A
ค่าเช่า
  1วัน   5,000บาท
>1วัน +500บาท/วัน
ค่าขนส่ง
ไป/กลับ ในกรุงเทพฯ ฟรี
*ราคาทั้งหมดยังไม่รวมVat

Dummy Load ใช้ทดสอบงาน DC 48V  ได้สูงสุด 200A
การใช้งาน เช่น
-ทดสอบทดสอบDischargeแบตเตอรี่ 2,000AH
-ทดสอบ Rectifier 48VDC

ค่าเช่า

 1วัน   15,000บาท
>1วัน +1,500บาท/วัน

Dummy Load ใช้ทดสอบงาน DC 48V  ได้สูงสุด 300A
การใช้งาน เช่น
-ทดสอบทดสอบDischargeแบตเตอรี่ 3,000AH
-ทดสอบ Rectifier 48VDC

ค่าเช่า

 1วัน   20,000บาท
>1วัน +2,000บาท/วัน

ค่าขนส่ง
ไป/กลับ ในกรุงเทพฯ ฟรี
*ราคายังไม่รวมVat

โปรดติดต่อขอใบเสนอราคา

บริษัท กิตติชัย เพาเวอร์ ซัพพลาย จำกัด
KITTICHAI POWER SUPPLY CO., LTD.
7/53  ถนนพหลโยธิน แขวงอนุสาวรี เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220
โทร. 0-2986-0060-63 แฟกซ์ 0-2986-0064
อีเมล์ sale@kcp-bennon.com, kcp_bps@yahoo.co.th
Website: kcp-bennon.com

KITTICHAI POWER SUPPLY CO., LTD.
7/53  Phahonyothin Rd., Anusavaree, Bangkhen, Bangkok 10220
TEL. 0-2986-0060-63 Fax. 0-2986-0064
E-mail: sale@kcp-bennon.com, kcp_bps@yahoo.co.th
Website: kcp-bennon.com
5000 บาท
M2312764
0648499267
tuyp2018@gmail.com
บางเขน
2 เดือนที่แล้ว (19 ก.ค. 2561, 17:25)
-
13

โฆษณาที่เกี่ยวข้อง