ที่ดินติดห้วยน้ำ 10ไร่

ที่ดินติดห้วยน้ำ 10ไร่
ที่ดินติดห้วยน้ำ 10ไร่ รูปที่ 1 ที่ดินติดห้วยน้ำ 10ไร่ รูปที่ 2 ที่ดินติดห้วยน้ำ 10ไร่ รูปที่ 3 ที่ดินติดห้วยน้ำ 10ไร่ รูปที่ 4 ที่ดินติดห้วยน้ำ 10ไร่ รูปที่ 5 ที่ดินติดห้วยน้ำ 10ไร่ รูปที่ 6
ที่ดิน 10ไร่ ราไร่ล่ะ 500.000บาท ติดห้วย ท้ายที่ใกล้ภูเขา 70เมตร หน้าติดถนนลาดยาง
น้ำไม่ขาด น้ำปล่อยมาจาก โครงการชั่งหัวมัน
ไปโครงการชั่งหัวมันก็ใกล้ เดินสายไฟเข้าไปในที่ดินพร้อม ดินดี อากาศก็ดี ที่ดินอยู่ ต.เขากระปุก อ.ท่ายาง
เอกสารสิทธิ์เป็นโฉนด
สนใจติดต่อคุณ ปราโมทย์ 091-6058012
5000000 บาท
ปราโมทย์ ที่ดินเพชรบุรี
0916058012
nantikran_6135@hotmail.com
ท่ายาง
5 เดือนที่แล้ว (15 มิ.ย. 2561, 11:54)
-
22