ทัวร์ไต้หวัน ทะเลสาบสุริยันจันทรา 4 วัน 3 คืน

SPECIAL… HIGHLIGHT

เดินทางโดยสายการบิน ไทเกอร์แอร์ TIGER AIRLINES (IT)
ทะเลสาบสุริยันจันทรา ล่องเรือชมบรรยากาศอันแสนโรแมนติก เปรียบดั่งสวิตเซอร์แลนด์แห่งไต้หวัน
อุทยานแห่งชาติเย่หลิ่ว ชายหาดที่เต็มไปด้วยโขดหินรูปทรงแปลกตามากมาย
หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น สนุกสนานกับการช้อปปิ้งตลาดเก่าแก่เลื่องชื่อ
ตึกไทเป 101 ที่เคยสูงที่สุดในโลกเมื่อปี 2004-2010 พร้อมลิฟท์ที่เร็วสุด 1,010 เมตร/นาที
วัดจงไถฉานซื่อ ได้รับการกล่าวขานว่าเป็นศาสนสถานที่ยิ่งใหญ่ เป็นอันดับสามของโลกรองจากนครวาติกัน
ช้อปปิ้งสุดมันส์ 2 ตลาด ฟงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต และซีเหมินติง

ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์ไต้หวัน >> https://thaimoderntravel.co.th/tour/taiwan/ทัวร์ไต้หวัน-วิสาขบู/
รวมทัวร์ไต้หวัน >> https://thaimoderntravel.co.th/tour/taiwan/
15900 บาท
THAI MODERN TRAVEL
022451415
thaimoderntravel.it@gmail.com
282/1 อาคารชุด ทีซี-กรีน คอนโดมิเนียม เฟส 1 ชั้นที่ 1 โซน E แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
4 เดือนที่แล้ว (4 พ.ค. 2561, 07:51)
-
58

โฆษณาที่เกี่ยวข้อง