OFR00119:Office For Rent Sathorn Thani II / อาคารสาทร ธานี2

\"OFR00119:Office For Rent Sathorn Thani II / อาคารสาทร ธานี2 248,300THB/month
พื้นที่ให้เช่าสำนักงานอาคาร สาทรธานี2
ขนาด126ตร.ม.81,900THB/month
ขนาด175ตร.ม.113,750THB/month
ขนาด317ตร.ม.206,050THB/month
ขนาด382ตร.ม.248,300THB/month
ตร.ม.650บาท/ตร.ม./เดือน
รวมส่วนกลางแล้ว ค่าไฟฟ้าตามการไฟฟ้า ค่าน้ำหน่วยละ16บาท
ราคานี้ยังไม่รวมVat7%
“Line : @Sabaideeestate Tel : 092-426-3649
www.sabaideeestate.com
หรือ E-mail : sabaideeestate@gmail.com “
บริการรับฝากอสังหาริมทรัพย์ ซื้อ ขาย เช่า และบริการทำสินเชื่อให้ทุกธนาคาร หรือ กรอก แบบฟอร์ม https://goo.gl/forms/MOBG6ZWCu6hKScdm1
www.sabaideeestate.com
หรือ E-mail : sabaideeestate@gmail.com “
\"
248300 บาท
SabaideeEstate
0924263649
sabaideeestate@gmail.com
-1
5 เดือนที่แล้ว (1 เม.ย. 2561, 12:56)
-
29