ขายดาวน์คอนโดการเคหะ เชียงใหม่ ไนท์ซาฟารี ห้องขนาด 33 ตารางเมตร 2 ห้องนอน 1 ห้องน้ำ 1 ห้องเอนกประสงค์

ขายดาวน์คอนโดการเคหะ เชียงใหม่ ไนท์ซาฟารี ห้องขนาด 33 ตารางเมตร 2 ห้องนอน 1 ห้องน้ำ 1 ห้องเอนกประสงค์
ขายดาวน์คอนโดการเคหะ เชียงใหม่ ไนท์ซาฟารี ห้องขนาด 33 ตารางเมตร 2 ห้องนอน 1 ห้องน้ำ 1 ห้องเอนกประสงค์ รูปที่ 1 ขายดาวน์คอนโดการเคหะ เชียงใหม่ ไนท์ซาฟารี ห้องขนาด 33 ตารางเมตร 2 ห้องนอน 1 ห้องน้ำ 1 ห้องเอนกประสงค์ รูปที่ 2 ขายดาวน์คอนโดการเคหะ เชียงใหม่ ไนท์ซาฟารี ห้องขนาด 33 ตารางเมตร 2 ห้องนอน 1 ห้องน้ำ 1 ห้องเอนกประสงค์ รูปที่ 3 ขายดาวน์คอนโดการเคหะ เชียงใหม่ ไนท์ซาฟารี ห้องขนาด 33 ตารางเมตร 2 ห้องนอน 1 ห้องน้ำ 1 ห้องเอนกประสงค์ รูปที่ 4 ขายดาวน์คอนโดการเคหะ เชียงใหม่ ไนท์ซาฟารี ห้องขนาด 33 ตารางเมตร 2 ห้องนอน 1 ห้องน้ำ 1 ห้องเอนกประสงค์ รูปที่ 5
ขายดาวน์คอนโดการเคหะ เชียงใหม่ ไนท์ซาฟารี ด่วน
เฟสใหม่ที่กำลังก่อสร้าง (คาดว่าแล้วเสร็จปลายปีนี้) พร้อมเปลี่ยนชื่อสัญญาทันที (เจ้าของออกค่าใช้จ่ายการเปลี่ยนชื่อสัญญาให้) เมื่ออาคารแล้วเสร็จสามารถยื่นกู้ธนาคารได้ทันที(กรณีกู้)หรือจ่ายสดส่วนที่เหลือก็ได้

ห้องขนาด 33 ตารางเมตร 2 ห้องนอน 1 ห้องน้ำ 1 ห้องเอนกประสงค์ พร้อมระเบียงซักล้าง อาคารหลังที่ 45 ชั้น 4
โครงการเชียงใหม่ ไนท์ซาฟารี ระยะที่ 2 ส่วนที่ 1 ถ.ราชพฤกษ์ ต.หนองควาย อ.หางดง เชียงใหม่
ติดต่อด่วน 092-509-6446
90000 บาท
bbbproperty
0990904194
bbbproperty.prakard@gmail.com
โครงการเชียงใหม่ ไนท์ซาฟารี
5 เดือนที่แล้ว (28 พ.ค. 2561, 11:44)
-
4