ผู้ประกันตนใช้สิทธิทำฟันไม่ต้องสำรองจ่าย

ผู้ประกันตนใช้สิทธิทำฟันไม่ต้องสำรองจ่าย

การดูแลสุขภาพฟันถือเป็นเรื่องสำคัญที่ไม่ควรจะละเลย แต่อาการปวดฟัน เสียวฟัน ฟันผุ เหงือกอักเสบ ก็ยังเกิดขึ้นได้เสมอ ซึ่งเราจำเป็นต้องดูแล และป้องกันปัญหาเหล่านี้ด้วยการแปรงฟันวันละ 2 ครั้ง ใช้ไหมขัดฟันช่วยทำความสะอาดซอกฟัน ไปพบทันตแพทย์อย่างสม่ำเสมอ และควรจำกัดการรับประทานอาหารที่มีน้ำตาลสูง แต่ถ้ายังพบปัญหาสุขภาพฟันอยู่ แนะนำให้ไปพบทันตแพทย์ใช้สิทธิประกันสังคมกันเลย

ปัจจุบันให้สิทธิผู้ประกันตนทำฟันโดยไม่ต้องสำรองจ่าย โดยในปี 2560 ที่ผ่านมา ระบบทันตกรรมประกันสังคมแบบ “ไม่ต้องสำรองจ่าย” ถือว่าประสบความสำเร็จ เพราะมียอดผู้ประกันตนใช้บริการกว่า 1,311,927 ครั้ง สำนักงานประกันสังคมจ่ายประโยชน์ทดแทนไปแล้ว 880,981,002.78 ล้านบาท สำนักงานประกันสังคมได้มีการเพิ่มสิทธิประโยชน์กรณีทันตกรรมอย่างต่อเนื่อง โดยได้เพิ่มอัตราค่าบริการทางการแพทย์กรณี อุดฟัน ถอนฟัน ขูดหินปูน ผ่าฟันคุด เท่าที่จ่ายจริงตามความจำเป็นแต่ไม่เกิน 900 บาทต่อคนต่อปี จากเดิม 600 บาทต่อคนต่อปี ซึ่งการขอรับบริการทันตกรรมผู้ประกันตนสามารถใช้บัตรประชาชนเข้ารับบริการกับสถานพยาบาลโดยไม่ต้องสำรองจ่ายเงิน วงเงินไม่เกิน 900 บาทต่อคนต่อปี ในปี 2561 มีสถานพยาบาลเอกชน และคลินิกเข้าร่วมให้บริการจำนวน 1,352 แห่ง ซึ่งจะมีสถานพยาบาลเข้าร่วมเพิ่มขึ้นอีกในอนาคต รวมถึงสถานพยาบาลรัฐทั่วประเทศ โดยให้สังเกตป้ายสติ๊กเกอร์ที่ระบุว่า “สถานพยาบาลแห่งนี้ให้บริการผู้ประกันตนกรณีทันตกรรม “ทำฟัน” ไม่ต้องสำรองจ่าย” แต่ถ้าผู้ประกันตนเข้ารับบริการในสถานพยาบาลที่ไม่ได้ทำความตกลงเรื่องการเบิกจ่าย ก็สามารถนำใบเสร็จรับเงิน ใบรับรองแพทย์ พร้อมสำเนาสมุดบัญชีธนาคารของผู้ประกันตนมายื่นเรื่องที่สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่/จังหวัด/สาขา ภายใน 2 ปี นับตั้งแต่วันที่เข้ารับบริการที่ระบุไว้ในใบรับรองแพทย์

ประกันสังคมพร้อมที่จะดูแล และให้บริการ อย่างไม่หยุดนิ่ง เพื่ออำนวยความสะดวกในการเข้ารับบริการทั้งสถานพยาบาลภาครัฐและเอกชน ซึ่งในอนาคตจะมีสถานพยาบาลที่รองรับผู้ประกันตนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง และเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับผู้ประกันตน ลูกจ้าง ให้ได้รับบริการที่ดีและได้ประโยชน์สูงสุดต่อไป ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่/จังหวัด/สาขาทุกแห่ง หรือที่สายด่วน 1506 กระทรวงแรงงาน
1 บาท
สำนักงานประกันสังคม
026824558
monocenter@hotmail.com
thailand bangkok
6 เดือนที่แล้ว (12 มี.ค. 2561, 03:24)
-
17

โฆษณาที่เกี่ยวข้อง

Casio Exilim TR600 (TR70)

11000 บาท กรุงเทพฯ
3 วันที่แล้ว ผู้ชม: 0

แม็ก4รู100ขอบ17

6000 บาท ปทุมธานี
5 วันที่แล้ว ผู้ชม: 3

ร้อยปุ่ม รหัสLd-040

1050 บาท เชียงใหม่
3 วันที่แล้ว ผู้ชม: 2

ของเล่นเด็ก

1500 บาท สมุทรปราการ
4 วันที่แล้ว ผู้ชม: 4

ลู่วิ่ง

9500 บาท นนทบุรี
3 วันที่แล้ว ผู้ชม: 1