Air Condition For Control Boxes,Wall Type, แอร์รักษาอุณหภูมิภายในตู้คอนโทรล,ตู้ไฟฟ้า

Air Condition For Control Boxes,Wall Type, แอร์รักษาอุณหภูมิภายในตู้คอนโทรล,ตู้ไฟฟ้า

คุณสมบัติ
• แอร์รักษาอุณหภูมิภายในตู้คอนโทรล, ตู้ไฟฟ้า โดยถูกออกแบบมาเพื่อรักษาอุณหภูมิ และความชื้นภายในตู้ทำให้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์มีอายุการใช้งานยาวนานขึ้น, การทำงานแม่นยำขึ้น
• มีขนาด BTU ตั้งแต่ 1000 BTU, 2700 BTU, 4000 BTU, 7000 BTU
• มีระบบควบคุมอุณหภูมิที่แม่นยำและแสดงค่าอุณหภูมิที่ชัดเจน
• มีระบบป้องกันทางด้านน้ำทิ้ง ด้วย Water Level แจ้งเตือนตัดปัญหาความเสี่ยงในการศูนย์เสียของอุปกรณ์
• มีระบบป้องกันคอมเพรสเซอร์ด้าน High Pressure พร้อมแจ้งเตือนเมื่อพบปัญหา (คอมเพรสเซอร์เสียหายเนื่องจาก ขาดการดูแลอย่างสม่ำเสมอ)
• มีโครงสร้างที่ทนต่อสภาพแวดล้อมได้ดี จากเหล็กขึ้นรูปป้องกันสนิมและเแตนเลสสำหรับงานอุตสาหกรรม
• ลักษณะการติดตั้งมีแบบติดตั้งข้างตู้คอนโทรล และแบบติดตั้งหลังคาตู้คอนโทรล
• สามารถตั้งค่าการหน่วงเวลา Start คอมเพรสเซอร์ได้ เพื่อป้องกันการเสียหายของคอมเพรสเซอร์ ในกรณีที่เกิดไฟฟ้าตกหรือกระชาก

การทำงาน
PE-SERIES เป็นเครื่องปรับอากาศที่รักษาอุณหภูมิภายในตู้คอนโทรล ทำหน้าที่ควบคุมอุณหภูมิและลดความชื้นภายในตู้ เพื่อป้องกันอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เช่น อินเวอร์เตอร์ บอร์ดอิเล็กทรอนิกส์ ฯลฯ เสียหาย เนื่องจากอุณหภูมิและความชื้นภายในตู้สูงเกินไป ช่วยทำให้ยืดอายุการใช้งาน และการทำงานที่มีประสิทธิภาพ ของอุปกรณ์ภายในตู้มากขึ้น
นอกจากนี้ PE-SERIES ยงัสามารถควบคมุ และ Monitor ดูอุณหภูมิและ Alarm ต่างๆ ด้วยระบบ Software บนคอมพิวเตอร์ ผ่านพอร์ทที่สื่อสาร RS-485 Modbus RTU ทำให้สะดวกใรการดุค่าอุณหภูมิ (PV,SV) การตั้งค่าพารามิเตอร์ต่าง การบันทึกข้อมูล Datalogger ค่าอุณหภูมิ (PV,SV) และสถานะ High Pressure Alarm การ เตือนน้ำล้น และ ON/OFF คอมเพรสเซอร์ โดยทำการบันทึกข้อมูลทุก ๆ 5 วินาที ทำให้ได้ข้อมูลที่ละเอียด และนอกจากนี้ยังสามารถบันทึกผ่าน SD-CARD ได้สูงสุก 8 GB ทำให้สามารถตรวจสอบข้อมูลย้อนหลังได้ Controler ได้มีการพัฒนาแยกหน้าจอ Monitor และ Controller ออกจากกัน ทำให้มีความทนทานต่ออุณหภภูมิและความชื้นค่อนข้างสูงจากภายนอก ทำให้อายุการใช้งานของ PE-Series ยาวนานขึ้น
เมื่อจ่ายไฟระบบ Controller จะทำการหน่วงวลา D1 ก่อนคอมเพรสเซอร์ทำงาน LED ของ OUT , WP, WL จะกระพริบ เมื่อครบเวลา D1 แล้ว Output จะ ON และคอมเพรสเซอร์เริ่มทำงานพร้อมพัด ลมระบายความร้อนน ส่วนการเช็คระบบ High Pressure (HP) และ Water level (WL) จะเริ่มทำงานหลัง จากครบการหน่วงเวลา D2 เพื่อรอให้ร ะบบเริ่มทำงานก่อนการตรวจเช็คเมื่อ Sensor ตรวจพบว่าความดัน ในระบบมากเกินไป (HP) หรือ เกิด การอุตตัน ของท่อ ระบายน้ำ (WL) Controller จะสั่ง ให้ระบบ และคอมเพรสเซอร์หยุดทำ งานเพื่อป้องกันความเสียหาย เมื่อระบบหยดุ ทำ งานจะทำ ให้ Pressure ในระบบลดลง (ในกรณีที่เกิด HP) คอมเพรสเซอร์สามารถกลับมาทำงานได้เองโดยอัตโนมัติด้วย Recovery Time (D3) แต่ถ้าเกิด Hp ขึ้นอีกเป้นครั้งที่ 3 ระบบจะหยุดทำงานทันที และไม่กลับมาทำงานใหม่ เนื่องจากระบบอาจมีความบกพร่องต้องได้รับการ Maintenance
ในกรณีเกิดการอุดตันของท่อระบายน้ำ จะมี Alarm แจ้งเตือนที่หน้า LED เพื่อให้มีการ Maintennce และตรวจสอบความผิดปกติ
ในการติดตั้ง PE-SERIES เขา้กับตู้คอนโทรล ควรจะ Seal หรือปิดตู้คอนโทรล เพื่อไม่ให้อากาศภายนอกเข้าภายในตู้ อาจทำให้เกิดการ Condense และมีน้ำ Sain ตลอดเวลาเนื่องจากมีความชื้นและทำให้ควบคุมอุณหภูมิในตู้คอนโทรลที่ไม่เหมาะสม


รายละเอียเพิ่มเติม
ราคานี้สำหรับรหัสสินค้า PE-2700 = 30000 บาท
web side : http://www.primusthai.com/primus/product?productID=15
ติดต่อสอบถาม T.085-347-7599
ID Line : @primusthai
30000 บาท
ภัทริดา
0901979601
pattarida_pm@hotmail.com
119 ซ.สีม่วงอนุสรณ์ แขวงดินแดง เขตดินแดง กทม.10400
11 เดือนที่แล้ว (9 พ.ย. 2560, 04:08)
-
38

โฆษณาที่เกี่ยวข้อง