มิเตอร์วัดค่าและแสดงผลค่าแรงดันไฟฟ้ากระแสสลับ (AC) แบบ True RMS ที่ความถี่ 50-60 Hz และ แรงดัน ไฟฟ้ากระแสตรง (DC)

DIGITAL VOLT METER (TRUE RMS.) / MINI DIGITAL VOLT METER (TRUE RMS.) มิเตอร์วัดค่าและแสดงผลค่าแรงดันไฟฟ้ากระแสสลับ (AC) แบบ True RMS ที่ความถี่ 50-60 Hz และ แรงดัน ไฟฟ้ากระแสตรง (DC)


คุณสมบัติ
• มิเตอร์วัดค่าและแสดงผลค่าแรงดันไฟฟ้ากระแสสลับ (AC) แบบ True RMS ที่ความถี่ 50-60 Hz และ แรงดัน ไฟฟ้ากระแสตรง (DC)
• ย่านการวัด 5 - 500 VAC, 0 - 500 VDC
• แสดงผลด้วย 7-Segment 4 หลัก ขนาด 0.56 นิ้ว (for CM-003N) และขนาด 0.39 นิ้ว (for DCM-003N)
• มี 1 Alarm Relay Output โดยมี 4 Alarm Function ในการตั้งค่า
- Absolute Value High Low Band Alarm - Absolute Value High Alarm - Absolute Value Low Alarm - Absolute Value High Low Range Alarm
• สามารถตั้งค่า PT Ratio ได้ตั้งแต่ 1 - 400 แสดงค่าได้ถึง 9999 และมี LED แสดงหน่วยเป็น kV
• มีให้เลือก 2 ขนาด CM-003N (48 x 96 mm.) และ DCM-003N (35.25 x 79.6 mm.)

การทำงาน
CM-003N/DCM-003N เป็นอุปกรณ์วัด และแสดงผลค่าแรงดันไฟฟ้ากระแสสลับ (AC) แบบ True RMS โดยมีย่านการวัด 5-500 VAC และ
สามารถตั้งค่า PT Ratio ได้ตั้งแต่ 1-400 ส่วนรุ่นแรงดันไฟฟ้ากระแสตรง (DC) มีย่านการวัด 0-500 VDC แบบต่อตรง มี 1 Alarm Relay โดยมี 4 Function ในการตั้งค่าสำหรับการตัดต่อ Load ตามที่ต้องการรายละเอียเพิ่มเติม
ราคานี้สำหรับรหัสสินค้า CM-003N-1-220 = 2,500 บาท
web side : http://www.primusthai.com/primus/product?productID=384
ติดต่อสอบถาม T.090-197-9594
ID Line :@primusthai
2500 บาท
ภัทริดา
0901979601
pattarida_pm@hotmail.com
119 ซ.สีม่วงอนุสรณ์ แขวงดินแดง เขตดินแดง กทม.10400
11 เดือนที่แล้ว (30 ต.ค. 2560, 06:56)
-
48