สัมมนา กฎหมาย ภาษี HR ที่น่าสนใจ เดือน กันยายน 2560

สัมมนา กฎหมาย ภาษี HR ที่น่าสนใจ เดือน กันยายน 2560
- ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีลาภลอย วางแผนภาษีอสังหาริมทรัพย์ ( 14 ก.ย. 60 )
- สัมมนา Update กฎหมายคุ้มครองแรงงานใหม่ เกษียณอายุถือว่าเลิกจ้าง ค่าชดเชย ลากิจ
ลาคลอด ค่าชดเชย ค่าตอบแทน เปลี่ยนแปลงนายจ้าง ความรับผิดนายจ้าง ฯลฯ ( 18 ก.ย. 60 )
- E-Tax Invoice and E-Tax Receipt ใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ ( 22 ก.ย. 60 )
- พรบ.แข่งขันทางการค้า พ.ศ 2560 : โอกาสหรือผลกระทบภาคธุรกิจ ( 27 ก.ย. 60 )
- ความตกลงภาษีช้อนไทย-กัมพูชา ( 29 ก.ย. 60 )


โปรดดูสัมมนาเพิ่มเติมได้ที่ http://www.uniquepremier.com
บริษัท ยูนิค พรีเมียร์ จำกัด
เบอร์โทร 02-437-3336
E-Mail : uniquethaitax@gmail.com
ไม่ระบุราคา
บริษัท ยูนิค พรีเมียร์ จำกัด
uniquethaitax@gmail.com
11 เดือนที่แล้ว (28 ก.ย. 2560, 12:54)
-
20

โฆษณาที่เกี่ยวข้อง

ไม้ จามจุรี

200000 บาท นครปฐม
4 วันที่แล้ว ผู้ชม: 2

รองเท้า Hiphop

600 บาท สมุทรปราการ
5 วันที่แล้ว ผู้ชม: 3