ขายที่ดิน 1 ไร่ ราคาประเมิน ลำลูกกาคลอง 13 ติดต่อ เมย์ 063-625-3852

ขายที่ดิน 1 ไร่ ราคาประเมิน ลำลูกกาคลอง 13 ติดต่อ เมย์ 063-625-3852

ขายที่ดิน 1 ไร่ เหมาะซื้อเพื่อเก็บไว้ เก็งกำไร หรือ ไว้ลงทุน ลำลูกกาคลอง 13
ขายที่ดินเปล่า 400 ตารางวา เข้าถนนสาธารณะ คลอง 13 เหมาะ ซื้อไว้เก็งกำไร หรือ ซื้อเก็บ รอเวลา ราคา 800,000 บาท
สนใจ : 063-325-3852
LIND ID : grayhound999
สถานที่ตั้ง : https://goo.gl/maps/tqoJVWie7CC2

สถานที่ใกล้เคียง
วัดพืชอุดม
วัดนิเทศ ราษฎร์ประดิษฐ์
วิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี
โรงงานไทยน้ำทิพย์
โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสามปทุมธานี
โรงเรียนรวมราษฎร์สามัคคี
โรงเรียนร่วมจิตประสาท
โรงเรียนอนุบาลอิสรามสันติชน
โรงเรียนวัดพืชอุดม
โรงพยาบาล ลำลูกกา
โรงพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพ ตำบลพืชอุดม
โรงงาน SEPPE
กลุ่มแม่บ้านคลอง 13
Technology Museum
โรงแรมไปรมา ลำลูกกา
ปั๊มน้ำมันบางจาก ลำลูกกา
บจก. แมคโคร อินเตอร์พีด
ตลาดวิคตอเรียมาร์เก็ต
กศน. ตำบลพืชอุดม
มัสยิดยามี อัลคอยรียะห์
มัสยิด นูรุ้ลอิสลาม
มัสยิด ประชาสัมพันธ์
สนใจ : เมย์ 089-498-9453 หรือ 063-625-3852
LINE ID : grayhound999

TAGS : ลำลูกกา, ลำลูกกาคลอง 13, ลำลูกกาคลองสิบสาม, ปทุมธานี, ธัญบุรี, เรียบคลองลำลูกกา, ที่ดินลำลูกกา, ที่ดินลำลูกกาคลอง 13, ที่ดินราคาถูก, ที่ดินไม่แพง, วัดพืชอุดม, ที่ดินใกล้วัดพืชอุดม, ใกล้วัดพืชอุดม, ที่ดินวัดพืชอุดม, วัดนิเทศ ราษฎร์ประดิษฐ์, ที่ดินใกล้วัดนิเทศ ราษฎร์ประดิษฐ์,ใกล้วัดนิเทศ ราษฎร์ประดิษฐ์, ที่ดินวัดนิเทศ ราษฎร์ประดิษฐ์, วิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี, ที่ดินใกล้วิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี, ใกล้วิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี, ที่ดินวิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี, โรงงานไทยน้ำทิพย์, ที่ดินใกล้โรงงานไทยน้ำทิพย์, ใกล้โรงงานไทยน้ำทิพย์, ที่ดินโรงงานไทยน้ำทิพย์, โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสามปทุมธานี, ที่ดินใกล้โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสามปทุมธานี, ใกล้โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสามปทุมธานี, ที่ดินโรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสามปทุมธานี, โรงเรียนรวมราษฎร์สามัคคี, ที่ดินใกล้โรงเรียนรวมราษฎร์สามัคคี, ใกล้โรงเรียนรวมราษฎร์สามัคคี, ที่ดินโรงเรียนรวมราษฎร์สามัคคี, โรงเรียนร่วมจิตประสาท, ที่ดินใกล้โรงเรียนร่วมจิตประสาท, ใกล้โรงเรียนร่วมจิตประสาท, ที่ดินโรงเรียนร่วมจิตประสาท, โรงเรียนอนุบาลอิสรามสันติชน, ที่ดินใกล้โรงเรียนอนุบาลอิสรามสันติชน, ใกล้โรงเรียนอนุบาลอิสรามสันติชน, ที่ดินโรงเรียนอนุบาลอิสรามสันติชน, โรงเรียนวัดพืชอุดม, ที่ดินใกล้โรงเรียนวัดพืชอุดม, ใกล้โรงเรียนวัดพืชอุดม, ที่ดินโรงเรียนวัดพืชอุดม, โรงงาน SEPPE, ที่ดินใกล้โรงงาน SEPPE, ใกล้โรงงาน SEPPE, ที่ดินโรงงาน SEPPE, กลุ่มแม่บ้านคลอง 13, ที่ดินใกล้กลุ่มแม่บ้านคลอง 13, ใกล้กลุ่มแม่บ้านคลอง 13, ที่ดินกลุ่มแม่บ้านคลอง 13, โรงพยาบาล ลำลูกกา, ที่ดินใกล้โรงพยาบาล ลำลูกกา, ใกล้โรงพยาบาล ลำลูกกา, ที่ดินโรงพยาบาล ลำลูกกา, โรงพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพ ตำบลพืชอุดม, ที่ดินใกล้โรงพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพ ตำบลพืชอุดม, ใกล้โรงพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพ ตำบลพืชอุดม,ที่ดินโรงพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพ ตำบลพืชอุดม, Technology Museum, ที่ดินใกล้ Technology Museum, ใกล้ Technology Museum, ที่ดิน Technology Museum, โรงแรมไปรมา ลำลูกกา, ที่ดินใกล้โรงแรมไปรมา ลำลูกกา, ใกล้โรงแรมไปรมา ลำลูกกา, ที่ดินโรงแรมไปรมา ลำลูกกา, ปั๊มน้ำมันบางจาก ลำลูกกา, ที่ดินใกล้ปั๊มน้ำมันบางจาก ลำลูกกา, ใกล้ปั๊มน้ำมันบางจาก ลำลูกกา, ที่ดินปั๊มน้ำมันบางจาก ลำลูกกา, บจก. แมคโคร อินเตอร์พีด, ที่ดินใกล้บจก. แมคโคร อินเตอร์พีด, ใกล้บจก. แมคโคร อินเตอร์พีด, ที่ดินบจก. แมคโคร อินเตอร์พีด, ตลาดวิคตอเรียมาร์เก็ต, ที่ดินใกล้ตลาดวิคตอเรียมาร์เก็ต, ที่ดินตลาดวิคตอเรียมาร์เก็ต, ใกล้ตลาดวิคตอเรียมาร์เก็ต, กศน. ตำบลพืชอุดม, ที่ดินใกล้กศน. ตำบลพืชอุดม, ใกล้กศน. ตำบลพืชอุดม, ทิ่ดินกศน. ตำบลพืชอุดม, มัสยิดยามี อัลคอยรียะห์, ที่ดินใกล้มัสยิดยามี อัลคอยรียะห์, ใกล้มัสยิดยามี อัลคอยรียะห์, ที่ดินมัสยิดยามี อัลคอยรียะห์, มัสยิด นูรุ้ลอิสลาม, ที่ดินใกล้มัสยิด นูรุ้ลอิสลาม, ใกล้มัสยิด นูรุ้ลอิสลาม, ที่ดินมัสยิด นูรุ้ลอิสลาม, มัสยิด ประชาสัมพันธ์, ที่ดินใกล้มัสยิด ประชาสัมพันธ์, ใกล้มัสยิด ประชาสัมพันธ์, ที่ดินมัสยิด ประชาสัมพันธ์
800000 บาท
puranimay
0636253852
puranimay@gmail.com
ลำลูกกาคลอง 13
11 เดือนที่แล้ว (26 ก.ย. 2560, 15:27)
-
31

โฆษณาที่เกี่ยวข้อง